Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dalsjöfors 2 Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors 2 Östra 1260 15,8% 35,6% 24,0% 24,5% 7,7% 51,3% 48,7%   0,8%
Summa 1260 15,8% 35,6% 24,0% 24,5% 7,7% 51,3% 48,7% 0,8%

http://www.val.se