Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dannike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dannike 643 14,9% 34,8% 27,1% 23,2% 6,5% 50,7% 49,3%   1,1%
Summa 643 14,9% 34,8% 27,1% 23,2% 6,5% 50,7% 49,3% 1,1%

http://www.val.se