Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svaneholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svaneholm 713 16,5% 36,0% 24,1% 23,3% 6,9% 52,7% 47,3%   3,1%
Summa 713 16,5% 36,0% 24,1% 23,3% 6,9% 52,7% 47,3% 3,1%

http://www.val.se