Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hössna/Liared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hössna/Liared 1060 15,6% 33,5% 26,4% 24,5% 6,4% 52,7% 47,3%   0,8%
Summa 1060 15,6% 33,5% 26,4% 24,5% 6,4% 52,7% 47,3% 0,8%

http://www.val.se