Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tun-Gillstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tun-Gillstad 1313 15,0% 34,1% 26,4% 24,4% 7,3% 52,6% 47,4%   0,8%
Summa 1313 15,0% 34,1% 26,4% 24,4% 7,3% 52,6% 47,4% 0,8%

http://www.val.se