Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vilske

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilske 1081 16,4% 28,3% 29,8% 25,5% 7,7% 53,3% 46,7%   0,9%
Summa 1081 16,4% 28,3% 29,8% 25,5% 7,7% 53,3% 46,7% 0,9%

http://www.val.se