Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Oleby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oleby 1040 17,6% 32,7% 26,7% 23,0% 8,6% 51,9% 48,1%   1,9%
Summa 1040 17,6% 32,7% 26,7% 23,0% 8,6% 51,9% 48,1% 1,9%

http://www.val.se