Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stöllet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stöllet 926 13,2% 21,5% 26,6% 38,8% 6,5% 51,4% 48,6%   1,0%
Summa 926 13,2% 21,5% 26,6% 38,8% 6,5% 51,4% 48,6% 1,0%

http://www.val.se