Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrstrand norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrstrand norr 1443 27,9% 26,2% 18,4% 27,5% 6,4% 45,7% 54,3%   1,9%
Summa 1443 27,9% 26,2% 18,4% 27,5% 6,4% 45,7% 54,3% 1,9%

http://www.val.se