Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrstrand-Sjöstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrstrand-Sjöstad 1633 14,9% 22,2% 21,7% 41,2% 3,9% 40,6% 59,4%   5,1%
Summa 1633 14,9% 22,2% 21,7% 41,2% 3,9% 40,6% 59,4% 5,1%

http://www.val.se