Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Färjestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färjestad 1559 22,8% 36,4% 22,8% 17,9% 7,5% 49,6% 50,4%   2,6%
Summa 1559 22,8% 36,4% 22,8% 17,9% 7,5% 49,6% 50,4% 2,6%

http://www.val.se