Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stockfallet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stockfallet 946 13,5% 38,8% 25,6% 22,1% 8,0% 50,2% 49,8%   0,8%
Summa 946 13,5% 38,8% 25,6% 22,1% 8,0% 50,2% 49,8% 0,8%

http://www.val.se