Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kronoparken centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoparken centrum 1011 61,3% 20,5% 8,6% 9,6% 17,2% 51,9% 48,1%   2,2%
Summa 1011 61,3% 20,5% 8,6% 9,6% 17,2% 51,9% 48,1% 2,2%

http://www.val.se