Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Soldattorpet-Älvåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Soldattorpet-Älvåker 1575 15,0% 42,9% 23,6% 18,5% 8,2% 49,5% 50,5%   1,7%
Summa 1575 15,0% 42,9% 23,6% 18,5% 8,2% 49,5% 50,5% 1,7%

http://www.val.se