Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gruvlyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gruvlyckan 1331 26,2% 30,4% 20,7% 22,7% 8,7% 48,1% 51,9%   1,9%
Summa 1331 26,2% 30,4% 20,7% 22,7% 8,7% 48,1% 51,9% 1,9%

http://www.val.se