Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Villastaden-Marielund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villastaden-Marielund 1388 14,8% 32,7% 23,6% 28,9% 7,2% 48,9% 51,1%   0,8%
Summa 1388 14,8% 32,7% 23,6% 28,9% 7,2% 48,9% 51,1% 0,8%

http://www.val.se