Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hagfors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagfors Östra 1562 14,6% 26,9% 26,6% 31,9% 6,2% 48,4% 51,6%   0,7%
Summa 1562 14,6% 26,9% 26,6% 31,9% 6,2% 48,4% 51,6% 0,7%

http://www.val.se