Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Råda-Höje

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råda-Höje 1510 12,1% 25,4% 28,9% 33,6% 6,3% 51,5% 48,5%   1,3%
Summa 1510 12,1% 25,4% 28,9% 33,6% 6,3% 51,5% 48,5% 1,3%

http://www.val.se