Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Röfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röfors 582 11,0% 32,3% 36,8% 19,9% 6,4% 53,6% 46,4%   1,7%
Summa 582 11,0% 32,3% 36,8% 19,9% 6,4% 53,6% 46,4% 1,7%

http://www.val.se