Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Finnerödja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finnerödja 1261 13,4% 27,3% 29,8% 29,5% 6,0% 53,1% 46,9%   0,7%
Summa 1261 13,4% 27,3% 29,8% 29,5% 6,0% 53,1% 46,9% 0,7%

http://www.val.se