Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hjulsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjulsjö 328 10,1% 22,3% 36,0% 31,7% 5,5% 52,1% 47,9%   0,9%
Summa 328 10,1% 22,3% 36,0% 31,7% 5,5% 52,1% 47,9% 0,9%

http://www.val.se