Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Torpa - Malmberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torpa - Malmberga 981 13,0% 34,8% 32,4% 19,8% 5,0% 51,2% 48,8%   1,2%
Summa 981 13,0% 34,8% 32,4% 19,8% 5,0% 51,2% 48,8% 1,2%

http://www.val.se