Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 62 Klockartorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
62 Klockartorp 1719 20,4% 28,4% 20,9% 30,3% 6,6% 46,8% 53,2%   1,3%
Summa 1719 20,4% 28,4% 20,9% 30,3% 6,6% 46,8% 53,2% 1,3%

http://www.val.se