Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gagnefs 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gagnefs 4 903 15,4% 35,4% 24,9% 24,3% 5,6% 51,8% 48,2%   1,1%
Summa 903 15,4% 35,4% 24,9% 24,3% 5,6% 51,8% 48,2% 1,1%

http://www.val.se