Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Morgårdshammar-Gubbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morgårdshammar-Gubbo 1566 15,1% 30,1% 29,8% 25,0% 7,0% 51,7% 48,3%   0,8%
Summa 1566 15,1% 30,1% 29,8% 25,0% 7,0% 51,7% 48,3% 0,8%

http://www.val.se