Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Noret Norra-Bergkarlås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noret Norra-Bergkarlås 1670 18,0% 32,5% 27,7% 21,8% 7,3% 49,4% 50,6%   0,9%
Summa 1670 18,0% 32,5% 27,7% 21,8% 7,3% 49,4% 50,6% 0,9%

http://www.val.se