Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stranden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stranden 1860 18,2% 22,6% 24,1% 35,1% 7,1% 44,5% 55,5%   2,3%
Summa 1860 18,2% 22,6% 24,1% 35,1% 7,1% 44,5% 55,5% 2,3%

http://www.val.se