Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Morkarlby-Långlet-Oxberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morkarlby-Långlet-Oxberg 1498 14,2% 30,4% 27,4% 28,0% 8,1% 51,2% 48,8%   0,6%
Summa 1498 14,2% 30,4% 27,4% 28,0% 8,1% 51,2% 48,8% 0,6%

http://www.val.se