Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Våmhus-Bonäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Våmhus-Bonäs 1375 16,4% 29,5% 25,9% 28,2% 7,4% 51,6% 48,4%   0,5%
Summa 1375 16,4% 29,5% 25,9% 28,2% 7,4% 51,6% 48,4% 0,5%

http://www.val.se