Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sollerö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sollerö 1321 12,0% 24,7% 30,4% 32,9% 4,2% 49,2% 50,8%   1,1%
Summa 1321 12,0% 24,7% 30,4% 32,9% 4,2% 49,2% 50,8% 1,1%

http://www.val.se