Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bojsenburg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bojsenburg 1230 39,3% 36,3% 15,5% 8,8% 12,3% 46,2% 53,8%   1,2%
Summa 1230 39,3% 36,3% 15,5% 8,8% 12,3% 46,2% 53,8% 1,2%

http://www.val.se