Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bjursås Ö och Sågmyra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjursås Ö och Sågmyra 1526 12,8% 30,4% 28,6% 28,1% 6,4% 50,2% 49,8%   1,5%
Summa 1526 12,8% 30,4% 28,6% 28,1% 6,4% 50,2% 49,8% 1,5%

http://www.val.se