Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Näset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näset 1059 16,4% 22,5% 22,2% 38,9% 4,8% 43,3% 56,7%   0,5%
Summa 1059 16,4% 22,5% 22,2% 38,9% 4,8% 43,3% 56,7% 0,5%

http://www.val.se