Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sätra C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra C 1187 14,9% 25,9% 19,9% 39,3% 5,0% 46,8% 53,2%   2,1%
Summa 1187 14,9% 25,9% 19,9% 39,3% 5,0% 46,8% 53,2% 2,1%

http://www.val.se