Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Björkberg mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkberg mfl 1458 18,3% 34,5% 27,2% 20,0% 8,5% 51,0% 49,0%   1,2%
Summa 1458 18,3% 34,5% 27,2% 20,0% 8,5% 51,0% 49,0% 1,2%

http://www.val.se