Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ede mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ede mfl 1929 14,3% 25,8% 28,5% 31,5% 5,8% 48,3% 51,7%   0,4%
Summa 1929 14,3% 25,8% 28,5% 31,5% 5,8% 48,3% 51,7% 0,4%

http://www.val.se