Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Svågadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svågadalen 440 12,0% 20,2% 34,3% 33,4% 6,1% 51,1% 48,9%   1,1%
Summa 440 12,0% 20,2% 34,3% 33,4% 6,1% 51,1% 48,9% 1,1%

http://www.val.se