Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nätra-Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nätra-Landsbygd 1455 13,1% 31,6% 30,0% 25,3% 6,4% 51,8% 48,2%   0,6%
Summa 1455 13,1% 31,6% 30,0% 25,3% 6,4% 51,8% 48,2% 0,6%

http://www.val.se