Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Domsjö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domsjö Västra 1331 16,8% 35,3% 30,7% 17,2% 6,4% 51,2% 48,8%   1,4%
Summa 1331 16,8% 35,3% 30,7% 17,2% 6,4% 51,2% 48,8% 1,4%

http://www.val.se