Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Haffsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haffsta 702 17,0% 36,3% 26,8% 19,9% 7,3% 50,7% 49,3%   0,1%
Summa 702 17,0% 36,3% 26,8% 19,9% 7,3% 50,7% 49,3% 0,1%

http://www.val.se