Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kroksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kroksta 1170 12,6% 35,9% 25,6% 26,0% 6,6% 49,9% 50,1%   0,2%
Summa 1170 12,6% 35,9% 25,6% 26,0% 6,6% 49,9% 50,1% 0,2%

http://www.val.se