Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Prästbordet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Prästbordet 1418 16,4% 36,3% 23,1% 24,1% 7,2% 50,6% 49,4%   2,6%
Summa 1418 16,4% 36,3% 23,1% 24,1% 7,2% 50,6% 49,4% 2,6%

http://www.val.se