Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Döviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Döviken 697 13,9% 24,5% 28,6% 33,0% 6,3% 54,8% 45,2%   0,3%
Summa 697 13,9% 24,5% 28,6% 33,0% 6,3% 54,8% 45,2% 0,3%

http://www.val.se