Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Pilgrimstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pilgrimstad 348 14,7% 32,5% 31,9% 21,0% 6,0% 53,7% 46,3%   0,9%
Summa 348 14,7% 32,5% 31,9% 21,0% 6,0% 53,7% 46,3% 0,9%

http://www.val.se