Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra byaområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra byaområdet 843 16,4% 35,7% 31,1% 16,8% 8,9% 53,3% 46,7%   0,4%
Summa 843 16,4% 35,7% 31,1% 16,8% 8,9% 53,3% 46,7% 0,4%

http://www.val.se