Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skansholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skansholm 667 12,7% 29,2% 30,1% 27,9% 6,0% 55,0% 45,0%   0,9%
Summa 667 12,7% 29,2% 30,1% 27,9% 6,0% 55,0% 45,0% 0,9%

http://www.val.se