Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Marieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marieberg 1111 27,5% 37,6% 24,7% 10,3% 10,4% 49,1% 50,9%   1,8%
Summa 1111 27,5% 37,6% 24,7% 10,3% 10,4% 49,1% 50,9% 1,8%

http://www.val.se