Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kattisavan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kattisavan 504 13,1% 27,0% 26,2% 33,7% 4,4% 56,2% 43,8%   0,4%
Summa 504 13,1% 27,0% 26,2% 33,7% 4,4% 56,2% 43,8% 0,4%

http://www.val.se