Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Moskosel

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Moskosel 408 6,6% 22,8% 28,7% 41,9% 3,2% 55,9% 44,1%   1,2%
Summa 408 6,6% 22,8% 28,7% 41,9% 3,2% 55,9% 44,1% 1,2%

http://www.val.se