Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-18 16:50:05

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Karta - Uppsala Östra

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: 30 Vaksalagatan-Njord Valdistrikt: 7 Östra Luthagen Valdistrikt: 56 Tuna Backar Valdistrikt: 26 Rackarberget Valdistrikt: 6 Centrala Luthagen Valdistrikt: 19 Fålhagen-Vaksala Torg Valdistrikt: 75 Skomakarberget Valdistrikt: 28 Sankt Johannes Valdistrikt: 1 Norra Luthagen Valdistrikt: 13 Sydvästra Luthagen Valdistrikt: 9 Västra Höganäs Valdistrikt: 17 Södra Centrum Valdistrikt: 15 Skolparken Valdistrikt: 41 Eriksberg-Västertorg Valdistrikt: 65 Norra Salabacke Valdistrikt: 25 Tiundaskolan Valdistrikt: 12 Södra Kvarngärdet Valdistrikt: 60 Bellmansgatan Valdistrikt: 10 Östra Höganäs Valdistrikt: 71 Östra Salabacke Valdistrikt: 66 Västra Salabacke Valdistrikt: 8 Norra Centrum Valdistrikt: 48 Sernanders väg Valdistrikt: 21 Norra Kungsängen Valdistrikt: 64 Södra Gränby Valdistrikt: 54 Norra Nyby Valdistrikt: 23 Portalgatan Valdistrikt: 29 Centrum Valdistrikt: 47 Västra Flogsta Valdistrikt: 76 Byggmästaren Valdistrikt: 4 Södra Kapellgärdet Valdistrikt: 5 Luthagen-Eriksdal Valdistrikt: 67 Källparken Valdistrikt: 11 Norra Kvarngärdet Valdistrikt: 85 Norra Gottsunda Valdistrikt: 72 Södra Årsta Valdistrikt: 87 Västra Gottsunda Valdistrikt: 18 Fålhagen-Östra Station Valdistrikt: 43 Eriksberg-Täljstenen Valdistrikt: 59 Södra Löten Valdistrikt: 86 Södra Valsätra Valdistrikt: 70 Södra Salabacke Valdistrikt: 55 Svartbäcken-Tuna Backar Valdistrikt: 3 Norra Kapellgärdet Valdistrikt: 42 Eriksberg Valdistrikt: 46 Östra Stenhagen Valdistrikt: 2 Södra Svartbäcken Valdistrikt: 36 Rickomberga Valdistrikt: 35 Norra Flogsta Valdistrikt: 20 Petterslund-Almtuna Valdistrikt: 58 Norra Löten Valdistrikt: 38 Kungsgärdet Valdistrikt: 34 Södra Flogsta Valdistrikt: 88 Mellersta Gottsunda Valdistrikt: 53 Södra Nyby Valdistrikt: 89 Södra Gottsunda Valdistrikt: 106 Mellersta Sävja Valdistrikt: 14 Observatoriet Valdistrikt: 104 Norra Sävja Valdistrikt: 63 Västra Gränby Valdistrikt: 143 Storvreta-Lyckebo Valdistrikt: 57 Norra Svartbäcken Valdistrikt: 74 Östra Årsta Valdistrikt: 27 Fyrisvall-Librobäck Valdistrikt: 37 Ekeby-Studentstaden Valdistrikt: 92 Mellersta Sunnersta Valdistrikt: 50 Yrsaparken-Nyby gård Valdistrikt: 45 Östra Norby Valdistrikt: 68 Norra Årsta Valdistrikt: 69 Centrala Årsta Valdistrikt: 105 Södra Sävja Valdistrikt: 90 Norra Sunnersta Valdistrikt: 24 Södra Kungsängen Valdistrikt: 134 Bälinge tätort Valdistrikt: 32 Stenhagen-Herrhagen Valdistrikt: 16 Fjärdingen Valdistrikt: 33 Stenhagen-Berthåga Valdistrikt: 62 Norra Gränby Valdistrikt: 81 Ulleråker Valdistrikt: 44 Västra Norby Valdistrikt: 91 Södra Sunnersta Valdistrikt: 39 Kåbo Valdistrikt: 83 Norra Valsätra Valdistrikt: 147 Björklinge tätort Valdistrikt: Rimbo Norra Valdistrikt: 22 Fålhagen-Almtuna Valdistrikt: 73 Slavsta Valdistrikt: Alunda tätort Valdistrikt: 103 Nåntuna Valdistrikt: Rimbo Södra Valdistrikt: 82 Gottsunda-Vårdsätra Valdistrikt: 102 Nåntuna-Vilan Valdistrikt: 84 Sunnersta-Ultuna Valdistrikt: 31 Luthagen-Husbyborg Valdistrikt: 142 Östra Storvreta Valdistrikt: 40 Eriksberg-Håga Valdistrikt: 51 Tuna Backar-Ärna Valdistrikt: Alsike Valdistrikt: 52 Gamla Uppsala Valdistrikt: 132 Bälinge glesbygd Valdistrikt: 133 Lövstalöt Valdistrikt: 141 Västra Storvreta Valdistrikt: 151 Viksta Valdistrikt: Gimo Västra Valdistrikt: 61 Vaksala-Jälla Valdistrikt: 151 Viksta Valdistrikt: 135 Skuttunge Valdistrikt: 130 Börje Valdistrikt: 101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark Valdistrikt: 155 Länna Valdistrikt: 177 Tuna Valdistrikt: Herräng Valdistrikt: 109 Funbo Valdistrikt: 137 Vattholma Valdistrikt: 176 Stavby Valdistrikt: 110 Balingsta-Ramsta-Hagby Valdistrikt: Vassunda Valdistrikt: 117 Vänge-Läby Valdistrikt: Rimbo Håsta - Rimbo ombygd Valdistrikt: 180 Rasbokil Valdistrikt: 114 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker Valdistrikt: Estuna Valdistrikt: Lohärad - Malsta Valdistrikt: Husby-Långhundra Valdistrikt: Ununge Valdistrikt: 129 Jumkil-Åkerby Valdistrikt: Lagga-Östuna Valdistrikt: Österbybruk-Morkarla Valdistrikt: 136 Skyttorp-Tensta Valdistrikt: 18 Lunda/Skepptuna/Vidbo Valdistrikt: Edsbro Valdistrikt: Gottröra - Närtuna Valdistrikt: Fasterna Valdistrikt: 146 Björklinge glesbygd Valdistrikt: 154 Almunge Valdistrikt: Vendel Valdistrikt: 178 Gåvsta-Rasbo Valdistrikt: Gimo, Hökhuvud-Vattensta Valdistrikt: 152 Knutby Valdistrikt: Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra Valdistrikt: Edebo Valdistrikt: 153 Faringe-Bladåker Valdistrikt: Österbybruk, Dannemora-Film Valdistrikt: Hargshamn Valdistrikt: Alunda-Ekeby

http://www.val.se